jesusmissionen.blogg.se

Teaching/preaching from the Bible. The Gospel.

Anettes vittnesbörd

Publicerad 2017-07-15 16:13:07 i Allmänt,

Jag växte upp i en troende familj. Jag fick höra talas om Jesus i tidig barndom. Vad jag minns så var Jesus en enorm trygghet för mig, jag kände att Han alltid var med mig. Som 9-åring döpte jag mig, varefter jag bekände min tro på Jesus för mina klasskompisar.

Mitt kristna liv stod ganska still från 9 år till cirka 13 års ålder. Jag hade visserligen några gripande möten med Herren på läger genom kyrkan o s v, men det var först vid 13 års ålder jag blev fylld eller starkt berörd av den Helige Ande och Hans kraft. Detta medförde en frimodighet till att vittna för klasskompisar om Jesus. En del av gudstjänsterna som jag gick på under min uppväxt var riktigt andliga och bra men tyvärr inte alla.

I tonåren blev jag tyvärr upprorisk mot kyrkan och då också i mitt oförstånd gentemot Gud. Jag såg mest det negativa i kyrkan tyvärr. Nåväl, när jag skulle börja gymnasiet så beslöt jag mig att följa och leva för Jesus helt. Dessvärre var det så att det enda jag visste om var ett lagiskt följande av Jesus, med en massa förbud och regler utifrån mänskliga prestationer, och då blev det väldigt tungt för mig. Dessutom var jag allmänt deppig och inte speciellt glad av mig och jag slöt mig inom mig själv. Efter jag gått ut gymnasiet ville jag gå en Bibelskola och Jesus ledde mig till en levande och kristligt hängiven Bibelskola i Småland. Undervisningen var verkligen Guds Ord och lovsången var underbar. Där fick jag bl a undervisning om vår Rättfärdiggörelse genom tro på Jesus och jag blev då fri från lagiskheten. Dessutom fick jag ett mycket starkt möte med Jesus. Jag fick uppleva att jag var fullständigt älskad och accepterad av Gud och att jag var en ny skapelse i Jesus. Den försagdhet och den tungsinthet jag levt i försvann och jag blev frimodig och full av Guds glädje. Jag fick också starkt uppleva Guds härlighet och Guds ljuvliga närvaro ständigt. Lovsången där var himmelsk och smord. Det var som att komma till himlen. Jag blev också Andedöpt och tungotalet flödade för fullt.

Min Herre Jesus ville att jag skulle tillbaka dit där jag växt upp, så det var bara att lyda eftersom jag gett mitt liv till Jesus. Jag var till välsignelse första året där på olika sätt, men det var verkligen inte lätt. Jag var en levande troende som brann för Jesus, men de kyrkliga sammanhang jag var i var religiöst bundna även om det fanns en del som var bra också. Jag hade inte rensat ut all besvikelse och bitterhet som jag haft inom mej. Det fanns även upproriskhet kvar i mig,. Så jag umgicks mer och mer med ofrälsta kompisar, jag tyckte de var roligare än de i kyrkan. Mitt kristna liv var upp och ner i hela 8 år, det var omväxlande kyrkan ibland och världen ibland, jag hade mitt hjärta tvådelat pendlandes mellan det religiösa och det världsliga lägret.

Jag hade en kompis som bodde i södra Sverige. Hon var med i en levande församling där. När jag hälsade på henne upplevde jag att jag skulle flytta dit, och 1995 gjorde jag så och gick med i hennes församling. Där blev det slut på mitt upp och ner liv som kristen. Jag blev förnyad i den Helige Ande, Guds närvaro var så underbart och härligt över och i mig. Gud förvandlade mig och jag omvände mig från besvikelse och bitterhet. Jag förlät de människor jag behövde förlåta och de synder jag levt i vände jag mig bort ifrån. Jag blev fri.

1996 träffade jag Peter genom gemensamma vänner och vi gifte oss 1997 och började tjäna Herren tillsammans.

Gud har förvandlat mig så att jag nu ständigt lever i 1:a kärleken till Jesus och har en nära kontakt och kärleksrelation med Honom. Jesus har gjort mig fri från bl a lagiskhet och gjort mig till en levande kristen som vandrar på Guds väg idag. Det går att leva ett segerrikt kristet liv, det är faktiskt enkelt när man får till sig hela Guds Ord, hela evangeliet, och därtill omvänder sig från synd och låter sig fyllas av den Helige Ande varje dag. Man behöver vara fullt beroende av Jesus varje dag, man lever av Hans styrka och liv varje stund. Det är i Jesus vi ska leva, röra oss och vara till. Vi är nya skapelser i Honom . Vi behöver också ha Gudsfruktan. Guds kärlek är underbar och ljuvlig, men den sätter också gränser. Gud älskar oss, och Jesus dog inte för oss för att vi ska leva kvar i synd och elände. Nej, Han dog för oss och Frälste oss bort från synden och eländet. Guds Nåd är underbar, men den är inte till för ett gudlöst och syndfullt liv. Guds Nåd ger oss som Skriften säger Kraft till att säga nej till det som är fel, Amen

The relationship with God

Publicerad 2016-11-06 13:58:00 i Allmänt,

Let us read 1 Cor. 2: 4-5: ”My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit’s power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God’s power.”
 
What Paul is talking about here is that we can’t build our Christian faith on human understanding. What we need above all is a life-changing experience of God's Spirit and power, of God's presence. That's what Paul says, we read again:
 
”My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit’s power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God’s power.”
 
If you and I as Christians do not have a life-changing experience and relationship with the Spirit of God the Christian life becomes a lifeless tradition and a religious philosophy. We need to learn to daily walk in and cooperate with the Holy Spirit. When you read the Bible you will understand it in the right way when you read it together with the Holy Spirit who reveals the truths in God's Word and guides and gives life to what you read. If you don´t have the Holy Spirit you can enter into liberal theology and other heresies because you don´t read the Word in the Holy Spirit.
 
Our preaching, our testimony should not be "human wisdom", that is, all that so human eloquent and rhetorical speech that only partially is Bible-based and often in a vague manner. No, preaching and testimony should be according to the Word of God, and also a demonstration of the Spirit and Power. Jesus and his disciples acted like this, and it has been in the same way in all revivals for hundreds of years. God confirms His Word with signs and wonders, with the Spirit's presence and power. Marc.16:20: "Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed his word by the signs that accompanied it.”
 
In a revival meeting actually it is the best time in the end of the meeting when it´s time for people to finally experience the living God, help and healing, be filled with the Holy Spirit, have peace, joy and new strength, meet the love of God, be transformed. Perhaps many after the meeting leaves the stuff that blocks the fellowship with God, like rocks in a well that hinders the healthy spiritual flow. Lukewarmness, worldliness, false doctrine, you can leave it all at the Cross and Jesus, He cleans and sets you free when you confess and leave the sins. And the Spirit of God comes and fills you with His glory and holiness, God's presence, which is absolutely wonderful now and forever. It was the power of God, the encounter with the living God who made me, an intellectual to surrender to Jesus and receive Him and His salvation, to meet and be filled with the love of Jesus' presence. The Spirit's life convinced me completely, yes, I also understood the meaning of the Gospel, but it was something that the Spirit of God revealed to me.
 
When you let your faith be both an understanding in your mind and a daily experience of the Spirit's life and power you do not need to live in the sinful nature, in the flesh. Let's read Romans 8: 5-9, 12-14: ”Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires; but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. The mind governed by the flesh is hostile to God; it does not submit to God’s law, nor can it do so. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. You, however, are not in the realm of the flesh but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ…Therefore, brothers and sisters, we have an obligation—but it is not to the flesh, to live according to it. For if you live according to the flesh, you will die; but if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. For those who are led by the Spirit of God are the children of God.”
 
The Word explains it clear, that it is by God's Spirit, the Spirit's life and power that we can live in purity and holiness, obedience and in surrender to God.
 
One of the last things Jesus said before He left the earth life and ascended to heaven was that the believers would receive power when the Holy Spirit has come upon them, let us read Acts 1: 4-5, 8: "On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command:“Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit…But you will receive power when the Holy Spirit comes on you; and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth.”
 
When you accept Jesus and salvation you will be like the Bible says spiritually "born again" and a "new creation in Christ" where the old has gone and the new has come. This is your new identity as saved: You are forgiven and reconciled with God, you are in the right standing with God, you are a child of God, loved and accepted, Jesus has removed your sin and destroyed it on the Cross, you are acquitted and pardoned and have eternal life in Heaven…It is a wonderful new start of your whole being, and your eternity, this is the basis of salvation.
 
But, then we will continue with our life with God. You are a disciple of Jesus and you need to follow Jesus and let Him take care of you and your life. It is here you need to receive the Baptism of the Spirit, as we read about.
 
The difference between being only spiritually "born again" and "baptized in the Holy Spirit" is like receiving a brand new car. You have received the car as a gift freely by God's grace; it shines and smells good, leather upholstery, a V8 engine, all new technologies. You sit in the car and enjoying, you turn the key to take a turn, and nothing happens! You stand still. The car might as well stand there parked for good. You have no petrol in the car but instead of filling the car with petrol you ask some friends to push the car but not much happen ... When you are baptized in the Holy Spirit and filled with the power of God the presence of God give you strength to resist temptations and you can preach and testify no longer in your own ability, but in God's ability…You will then have Holy Spirits “petrol”…
 
If you already are baptized in the Holy Spirit you need to be filled with God´s Spirit every day, you need a daily "Filling". In Acts 4:31 and 13:52 it says that the disciples also were "filled with the Holy Spirit" again, that is long after the day of Pentecost. When we drive a car long enough it need to be filled with petrol again. Eph 5: 18 says: ”Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit,”
 
Now this is an article and you are reading sitting at a computer, maybe at home. But, God is omnipresent, and you've read a sermon that should have brought your faith to life, for "faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ," as the Bible says. Now we can pray together, open your heart to God and we pray together: "God Father, I have read and understand that your will is to baptize me in the Holy Spirit, and to fill me with Your presence, with Your Spirit, with Your Glorios and life-giving presence... I love you Lord Jesus, You are my life, I hunger and thirst for you, Jesus, I want to be close to you and see and hear you in my innermost. I want to be led by your Holy Spirit and go and live in your power, so that I can live in purity and holiness before You my God. Saturate my innerbeing Lord with the presence of your love, Your peace and joy so I can serve the people around me, in the life and power of the Spirit. Fill me with your Holy Spirit, and I receive the Baptism of the Holy Spirit in faith right now, in Jesus' Name, Amen. "

God´s love

Publicerad 2016-11-06 13:49:00 i Allmänt,

God is love and grace. You need to understand how much God loves you and the grace he has given you through Jesus redemptive work on the cross. 
 
1 Cor.13: 13: “And now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is love”
 
1 John 4: 8: "Whoever does not love does not know God, because God is love." The Bible declares firmly that God is love, and that God's love is greater than faith and hope. We understand immediately that God's love is incredibly big and valuable because: "God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life" (John 3: 16).

Rom.5: 8 it says, "But God demonstrates His own love for us: While we still were sinners, Christ died for us". This means that God chose to suffer and die for the sins and errors that we are guilty of. Jesus Christ suffered and died in your place for your sin. He took your punishment for your sin instead of you.

For an example: If you commit a crime, such as stealing cars, beating somebody badly and so on, well, then the police come and arrest you, then a court and a trial, you are sentenced to prison. This is how justice works in society, it is the way we preserve our society and the security of its citizens, the alternative is chaos and anarchy with horrible sufferings for everybody. However, it is God who is the foundation for Justice, and because God is the Truth and the Moral basis throughout the Universe, it will be a gigantic court and a day of reckoning for all of us, then we will be alone and "transparent naked" before to the Almighty God for how we lived our lives. Everything in that day will appear, each word of slander and malice, each pronounced lie, all of selfishness and lack of love in our lives, even the motives behind our actions and speech will be brought into light. But, for every one who has received Jesus and His salvation is Forgiven and set Free! Then all this shame, sin, failure and lack will be erased by the blood of Jesus that He shed on the cross for you and me!
This means that Jesus is the Savior who says on that day of judgement (for example) "Peter is forgiven and reconciled, I suffered and died for his sins on the Cross, I took his punishment, he is forgiven and pardoned. Peter, my dear child, welcome into My eternal Kingdom”... This is God's Love dear friend ... It's a total, almost brutally self-sacrificing love that Jesus has given to you and me. Human love can never come close to a love like this.

When I was a new believer, I cried very much when I saw a spiritual vision. I saw Jesus who was totally innocent, totally pure and holy suffered and died for my sins. I cry before the Lord and explained that He really did not have to do this for me, I was guilty and should have take my own punishment, but I experienced how Jesus hanging bloody and suffering on the cross turned His face to me and said with a strong and everlasting love: "Peter, I love you, you are forgiven and free". Such an experience crushed my stubborn heart for ever, praise to the Lord Jesus, in all eternity.

Well, let's go to 1 Cor.13: 1-4: ”If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud”…This is quite revolutionary. If we do not act in and through love, everything we ever do is completely worthless. Even if all the gifts of the Spirit works through you and even if you give away everything you own and sacrifice yourself to death, it's nothing if you do not operate in Love…

This Scripture must drive all "religiously-minded" crazy. We use the term "religious" today as a description of a person who wants to show a religious proficient exterior, but without having a relationship and spiritual communion with Jesus. We read in the Bible how Jesus became enraged several times because of the "religious" Pharisees precisely for this reason, the Pharisees prevented others to come to God because they were so bad rolemodels or "representatives" of the Kingdom of God. Spiritual believers see quickly through this counterfeit because God's presence and love is not there. How do you know that? Well, we are called as the Bible mentions, to be “Christ letters” (2 Cor 3: 3), and give out Christlikness (2 Cor 2: 14). It is noticeable and feels spiritually if we have to do with Jesus. But, above all, it is reflected by the "fruits of the Spirit" in our lives. We read in Galatians 5: 22-23: "the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control”… As we can see here Love is first in this list, first love and then comes everything else, that's how it should work. The opposite of the fruit of the Spirit is the "works of the flesh". We can see this coming out from "religious" and others who do not want to know about the spiritual life in Christ.

We can read Gal 5: 19-21: " The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity and debauchery; idolatry and witchcraft; hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions and envy; drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God.”

The truth about our spiritual condition is found not when the sun shines and everything feels good and cozy. No, it is under pressure as it turns out. It is like when we pressing an orange or a lemon, then we can see what is coming out ... When Jesus hung on the cross in maximum suffering and press He took the punishment for the sins of all men there, He asked his Heavenly Father to forgive those who tortured and killed Him ... He said, "Father, forgive them, for they know not what they do"! It was this that came out of Jesus in this extremely difficult situation! Jesus gave His all for you on the Cross, He loves you so much…He holds nothing back for you now either. Jesus wants to show His love for you every day, if you want to believe and receive.

How can we live in God's love? We can feel it overwhelming to be like Jesus. The answer is as usual in the Word of God, in Rom. 5:5: "And hope does not put us to shame, because God’s love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us." The answer is that we as saved and "spiritually born again" believers have received the Holy Spirit, and we have also because of that received the love of God in our hearts. We need to read the entire counsel of God and God´s will in the Bible if we want´s to have the whole truth. Everything in the Bible is related to several themes that goes as a "red thread" throughout the whole Scripture. This is why we can not pick out a few Scriptures out of context or out of the "red thread", that is, what God's Word says otherwise about a topic. If we do not carefully look up, we can distort the truths of God, and the gospel itself, which is extremely serious with eternal consequences. Therefore, we will now read Ef.5: 18: "Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit." The answer is that we must allow ourselves, by the Spirit of God, to be in God's Love. It is not automatic, God is a jealous God and He wants to have a love relationship and a spiritual communion with us. It takes two people to actively give and take love from the heart to each other if it´s gonna work. We understand this basis of our earthly love relationships. God is the creator of Love, and he is no different, God loves you and wants to be loved back.

Let yourselve be filled with the Holy Spirit so you can come close to God and His heart, draw closer to Jesus in a spiritual communion with God. Joh.7: 37-39 says: "On the last and greatest day of the festival, Jesus stood and said in a loud voice, ‘Let anyone who is thirsty come to me and drink. Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them’. By this he meant the Spirit, whom those who believed in him were later to receive. Up to that time the Spirit had not been given, since Jesus had not yet been glorified."

If/when we hunger and thirst for Jesus, we come to Him in our hearts and receive ("drink in") of his community, "streams of living water" through the Holy Spirit. Our relationship with God is throug the Spirit of God, the Holy Spirit. Jesus is indeed love. We are close to Him through the Holy Spirit, we become one with the love of God. Everything goes hand in hand:

1. You long/thirst for Jesus.

2. When you draw near to Him in your heart, come to Him and open your heart for Him, well, then you will be filled with the Spirit of God, "streams of living water."

3. God's love works in you, and come out of you as one of the fruits of the Spirit, wich we can read about in Galatians 5: 22. This is so simple that you have to be as a child to comprehend. Jesus rejoiced in Luk.10:21 and gave thanks to God the Father for having revealed these truths of God to those who are like children and not to the so-called wise, intellectual people.

In difficult situations the fruits of the Spirit will be present in the so-called everyday life. We can all, and do so sometimes fall into "carnality”, for exempel irritation, whining and bickering, perhaps in bad attitudes. In situations like this we know that it is time to draw closer to Jesus and allow ourselves to be quickly filled with the Holy Spirit of God and His Communion, and then also of God's love. And then ceases immediately that carnality. Just like when anointing with oil a squeaky hinge on a door. We open our heart's door to Jesus, then the Holy Spirit's oil, the presence of God fills us with God's love, and carnality is far away…

I want us to go to 1 Cor.13: 4-8. And so we allow God's Word to describe what and how real love is, and how God's love is towards you and me. We could analyze carefully each part and function the love of God. However, we will not do so now, instead we let the Holy Spirit speak and teach directly to our hearts. I close by that we slowly read 1 Cor.13: 4-8. Listen with both your mind and in your heart so the Holy Spirit can do His work in you: "Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. But where there are prophecies, they will cease; where there are tongues, they will be stilled; where there is knowledge, it will pass away”… God is love, dear friend ...

Om

Min profilbild

God loves you

A Christian couple, living in Sweden, preaching the Gospel/teaching the Bible, travel and love Jesus.

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela